Östersund

Protester mot nedläggning av Smärtrehab

Flera personer som gått kurs hos Smärtrehab för att lära sig hantera smärta, protesterar nu mot att den verksamheten ska läggas ned.

I ett brev till Landstinget skriver de att det är en kurs som lyfter människor tillbaka till livet igen, samtidigt som det är en ekonomisk vinst för samhället.

Några av brevskrivarna vittnar om att de tack vare smärt-kursen har kommit tillbaks till arbetslivet efter flera års sjukskrivning.