Östersund

Socialstyrelsen kritisk till missat benbrott

Nu reagerar Socialstyrelsen på den Lex-Maria anmälan från Reumatologmottagningen i Östersund, som vi berättat om tidigare.

En patient bröt vadbenet i samband med träning på mottagningen. Först fyra månader senare röntgades foten. Då upptäcktes att vadbenet läkt fel och foten fick stelopereras.

Socialstyrelsen kritiserar det som inträffat och anser att det är oaccebtabelt att den interna utredningen inleddes först ett helt år efter händelsen.