Stockholm

Östersund får del av Konsumentverket

Delar av Konsumentverket kommer att flyttas till Östersund, i samband med den myndighetsöversyn som innebär att Glesbygdsverket, ITPS och Nutek ska läggas ned och ersättas av två nya myndigheter.

”Till de nya myndigheterna förs också den verksamhet inom Konsumentverket som rör kommersiell service”, skriver näringsminister Maud Olofsson i en ett pressmeddelande.

Enligt samma pressmeddelande bör de nya myndigheternas lokalisering ”i huvudsak vara densamma som idag”.