ESKILSTUNA

Få invandrare med i PRO

Det finns få invandrare i de sörmländska pensionärsrörelserna.
Enligt ett förslag från den socialdemokratiske politikern Aza Safari som vi berättat om tidigare, behöver äldre invandrare både en mötesplats och hjälp av anställd personal.

Den svenska pensionärsrörelsen har inga resurser för den som inte kan språket.

– När man har uppnått pensionsåldern tror man ju att folk ska ha lärt sig en del svenska, säger Rut Udén, ordförande i Skiftinge PRO i Eskilstuna.

Skiftinge PRO har 98 medlemmar och varje år skickar de ut en inbjudan och ett programblad om sin verksamhet till nyblivna pensionärer, men informationen är på svenska.

– Vi har ju inte råd med annat, konstaterar Rut Udén.

Sarita Hotti, socialdemokratisk ordförande i arbetsmarknads och familjenämnden säger att man misslyckats med att informera om den pensionärsverksamhet som finns i Eskilstuna, men frågan är om PRO har den verksamhet som Aza Safari letar efter.

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se