Kritik mot regeringens förskoleplan

Personalen för förskolan Midgård i Stockholm tyckte inte om när utbildningsminister Jan Björklund sa dagis istället för förskola. Hit kom alliansens alla fyra partiledare under tisdagen för att i lämplig miljö bland barn och personal presentera sin nya förskolepolitik.

I stort handlar det om barnomsorgspeng, vårdnadsbidrag, jämställdhetsbonus och flera förslag på förändringar när det gäller förskolepolitiken.

Förskollärarna ska få ett kompetenslyft men inte barnskötarna. Utbildningen till förskollärare ska göras om och framför allt ska förskolan bli lite mer skola. Barnen ska bland annat lära sig mer språk och räkning och en ny läroplan ska tas fram av en expertgrupp.

– Det är ju inte fråga om att det ska bli skola i arbetsformen, där man sitter i bänkar i rader och så där. Så är det inte. Det är ju förskolans arbetssätt. Mycket ska ske i lekens form och man jobbar på andra sätt men att man ändå mera medvetet för in siffror, bokstäver och lite läs-, skriv- och räkneförberedelser redan i femårsåldern, säger utbildningsminister Jan Björklund.
Fackförbundet tycker att också barnskötarna behöver få utvecklas och ordföranden Ylva Thörn är kritisk mot en mycket tidig skola för barn.

– Jag tror att barns utveckling sker väldigt olika i de olika åldrarna. Man är mottaglig på olika sätt. Att ha ett systematiskt lärande i så tidig ålder gynnar inte den utvecklingen som kommer senare.

Socialdemokraternas Rådslag skola föreslog i höstas liknande tankegångar om mer lärande i förskolan, som den borgerliga regeringen lade fram i dag. Socialdemokraternas talesman i socialförsäkringsfrågor, Veronica Palm, är ändå kritisk mot regeringens samlade paket.

– De tillskjuter inga resurser utan det är bara pratpolitik och dessutom gör de det samma dag som de lägger fram vårdnadsbidraget som drar bort resurser från förskolan. När vi vet att antalet barn i grupperna i förskolan ökar och behovet av resurser är större tar regeringen bort pengar men säger att de vill satsa.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se