SKÖVDE

Räddningsskolan hoppas på privat räddning

I dag presenterade regeringen sitt förslag på en ny krisberedskapsmyndighet och det står klart att räddningsskolan i Skövde inte ingår i den myndigheten. Istället vill regeringen ha kvar de två räddningsskolorna i Revinge och Sandö.
Nu ska en kommitté utreda om någon annan än staten vill driva skolan i Skövde.

Räddningsverket har i dag fyra skolor i Sverige och det har sedan tidigare stått klart att alla inte kommer att vara kvar när verket går upp i den nya krisberedskapsmyndigheten vid årsskiftet.

I dagens regeringsproposition föreslås skolorna i Revinge och Sandö vara de som fortsatt ska ingå i den nya statliga myndigheten. Samtidigt ska en kommitté tillsättas som innan årsskiftet ska utreda om någon annan kan ta över driften av skolan i Skövde.
– Det är klart att det hade varit tryggare om vi hade ingått i den nya myndigheten, säger skolchefen Mona-Lena Beckman. Men vi känner oss ändå tillfreds och har gott självförtroende. Vi är inte nedlagda och vi ska kämpa vidare.

Det Mona-Lena Beckman tar fasta på är att den nya krisberedskapsmyndigheten ska kunna köpa in utbildning från andra aktörer utanför den egna skolverksamheten. En sådan aktör skulle då kunna vara skolan i Skövde.
– Det är många frågetecken kring det och många av mina anställda hade nog hoppats på ett tydligare besked i dag, säger Mona-Lena Beckman. Nu drar det ut på tiden lite grann.