Djärva miljömål i Hallsberg

Hallsbergs kommun har beslutat att halvera de utsläpp som påverkar klimatet, på 25 år. Det är ett betydligt djärvare mål än de mål som EU och Klimatberedningen satt upp. Och man har redan kommit längre än den ursprungliga planen. Thomas Doxryd (s) kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg berättar om de närvärmeanläggningar som byggts i Pålsboda, Sköllersta, Vretstorp och Östansjö. Dessutom finns pelletsuppvärmning i Hjortkvarn och Alléskolan har utrustats med solpaneler.

Thomas Doxryd säger att man nu försöker lära idrottsföreningarna att tänka likadant. Att värma vatten med solvärme skulle vara ett exempel.
Den svåra nöten att knäcka i Hallsberg är trafiken. Kommunen vill får fler privatbilister att åka kollektivt. Därför försöker man fårmå banverket att öppan perrongerna i Östansjö och Vretstorp.