Linköping

Få elever skolkar

Skolket i Linköpings grundskolor är lågt, det visar en genomgång som kommunen gjort. I slutet av vårterminen förra året fanns 93 elever med frånvaro i mer än en månad.

Linköping har arbetat med att få bukt med skolket genom att ta fram rutiner där skolan tar kontakt med föräldrarna i ett tidigt skede.

I sista hand används vitesföreläggande, vilket skett tre gånger sedan 2005.

– Föräldrar är skyldiga att skicka sina barn till skolan, säger hon. Om de inte gör det, kan det bli aktuellt med vitesföreläggande, säger Eva Hallerström, 1:e skolsekreterare på kommunen.