Blekta kvitton kan ge problem

Om kvittot på en vara eller tjänst blir oläsligt är det mottagaren bär ansvaret, inte den som skrivit ut kvittot. Den som är ansvarig för någon form av bokföring kan bli en brottsling om det finns blanka kvitton i bokföringen.

Den som handlar något som ska dras av i deklarationen, måste ha ett kvitto som är läsligt i minst sex år. Ett kvitto som används som underlag för bokföring måste vara läsligt i tio år.

Kvitton är känsliga för solljus, värme, feta fingar, bakverk, vatten och andra vätskor. Kvittona tål inte heller att ligga och gnida mot varandra i en plånbok. Skälet till att texten försvinner från kvittona är att papperskvaliteten är dålig och att en viss typ av skrivare används i de flesta kassor, så kallade termoskrivare.

Den som vill vara säker på att ha ett hållbart kvitto måste kräva fotokopia.