Båstad

Polisen utreder jävig ledamot

Socialnämndens arbetsutskott i Båstad har beslutat att överlämna ett ärende till polisen för fortsatt utredning sedan socialnämnden fått en anmälan.

Anmälan gör gällande att en ledamot varit jävig då ett beslut fattades och dessutom har gjort sig skyldig till sekretessbrott.
Kommunens utredning kom fram till att ledamoten varit jävig, men då det gäller brottet mot tystnadsplikten står ord mot ord.
Nu får alltså polisen fortsätta utredningen.