EU - Ryssland

Ingen lösning på ryska timmertullar

Frågan om ryska exporttullar på timmer har gick inte att lösa vid tisdagens möte mellan EU-kommissionen och Ryssland. Hotet om kraftigt höjda råvarupriser för pappersindustrierna i Sverige och Finland kvarstår därför.

Ryssland tänker höja exporttullar på timmer från dagens 10 euro per kubikmeter timmer till 15 euro per kubikmeter den första april.

Framför allt har Ryssland tidigare meddelat att tullarna kan komma att höjas betydligt mer från och med nästa år.

I Finland som importerar 20 procent av råvaran till pappersindustrin från Ryssland skulle de höjda tullarna enligt beräkningar leda till att 16 000 arbetstillfällen går förlorade.

Även i Sverige kan tullarna leda till färre jobb inom pappersindustrin.

Att det överhuvudtaget finns ett förhandlingsläge beror på att Sverige och Finland pressar på så att EU blockerar Rysslands inträde i världshandelsorganisationen om inte Ryssland är berett att diskutera timmertullarna.

På tisdagen möttes EU:s handelskommissionär Peter Mandelson och den ryska finansministern Alexej Kudrin i Bryssel.

I en skriftlig kommentar kallades mötet för konstruktivt, men någon lösning på frågan om timmertullarna blev det alltså inte.

Stefan Winiger, Bryssel
stefan.winiger@sr.se