Skåne

Ny vårdtjänst på webben

Nu ska man kunna förnya sina recept och avboka läkartider på internet.

Elva skånska vårdcentraler och avdelningar på fem skånska sjukhus inför nu tjänsten ”Mina Vårdkontakter”. Här ska man med hjälp av ett lösenord kunna sköta vissa kontakter med vården.
Tjänsten har provats på vårdcentralen med mycket bra resultat. Tanken är nu att tjänsten på sikt ska införas på alla sjukhus och inom hela primärvården.