Förslag klart om svensk krisberedskap

Regeringen har nu kommit med ett konkret förslag om hur landets krisberedskap ska samlas på ett ställe. Avsikten är att skapa en ny myndighet - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I stället vill regeringen lägga ned Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar.

Den nya myndigheten ska vara tätt knuten till regeringskansliet och ansvara för allt, från stora kriser som exempelvis krig till vardagliga olyckor.

Myndigheten är tänkt att vara igång 2009. Vad som händer på de orter där de nuvarande myndigheterna finns är inte klart.