Protestavhopp från miljömärkning

Svenska Naturskyddsföreningen lämnar styrelsen för det miljömärkningssystem som de stora skogsbolagen i Sverige är anslutna till, internationella Forest Stewardship Council, FSC. Inom Naturskyddsföreningen har missnöjet med systemet grott länge.

– Vi tycker att FSC-arbetet går alldeles för trögt. Standarden har för svaga naturvårdskrav och den efterlevs alldeles för dåligt av skogsbolagen. Viljan att förbättra prestandan i systemet är alldeles för låg, säger Svenska Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Men om ni lämnar, betyder inte det att ni också avhänder er möjligheten att påverka?

– Vi finns fortfarande kvar som medlem i FSC, vilket betyder att vi kan komma med förslag till FSC:s årsmöten och förslag på nya standarder, men de kommer att ligga ganska långt fram i tiden, säger Mikael Karlsson.

Nära hälften av den svenska skogsmarken är ansluten till miljömärkningssystemet FSC sedan tio år. 

Men det har varit många klagomål på att skogsbruket, tvärs emot reglerna, avverkar värdekärnor, så kallade nyckelbiotoper, naturvärdesträd och skog med rödlistade, hotade arter.

Mårten Larsson från skogsbolaget SCA är ordförande i FSC:s styrelse och reagerar så här på avhoppet.

– Jag beklagar det, tycker det är trist.

Vad betyder det för arbetet inom miljömärkningssystemet?

– Det innebär att det blir lite mera tungjobbat. SNF är ju en viktig organisation för naturvården i Sverige och miljökammaren, som också består av andra organisationer förmodar jag vill förankra arbetet i SNF också, säger Mårten Larsson.

Skogsbolagen har ju tid efter annan anklagats för att inte uppfylla målen med miljömärkningssystemet. Hur ser du på den sidan?

– Det är oberoende revisorer som granskar skogsföretagen och de påpekar ju avvikelser när de menar att det finns fog för det, så jag menar nog att certifieringssystemet fungerar.

Får det någon betydelse för trovärdigheten att en av miljöorganisationerna inte deltar i styrelsen?

-- De har ju inte frånsagt sig medlemskap i svenska FSC så jag tror, som sagt, att det mest påverkar beslutssnabbheten, säger Mårten Larsson, ordförande i styrelsen för miljömärkningsystemet FSC.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se