Biologiskt avfall kan värma upp Preemraff i framtiden

I framtiden kan Preemraff i Lysekil mycket väl få sin värme från biologiskt avfall, trots att hela raffinaderiet går ut på att ta hand om olja - och växthusgaserna kan pumpas ner i bergrum eller på havsbotten.

Det här är bara något som finns att läsa i en färsk rapport från Chalmers EnergiCentrum. Preem och Chalmers har öppnat ett samarbete och en första förstudie har presenterats.

Och nu är det mycket forskning kvar. Men klart är att Preem vill gå över till att bli något annat än att bara raffinera oljeprodukter och få dem så snälla mot miljön som det går. I rapporten finns långsiktiga visioner. En av dem är alltså att biologiskt material kan stå för den uppvärmning som behövs för att raffinera oljan - och här måste det vara flytande produkter, inte pellets och liknande. Rapportförfattarna funderar också över konsten att binda växthusgasen koldioxid - här finns flera möjligheter: som att pumpa ner den i bergrum eller gamla oljekällor, eller att binda den kemiskt vid vissa mineral, eller till och med som japanska forskare gör - att trycka ner den på havsbotten. Vid ett tryck på över 1.500 meters djup så blir den flytande och ligger still under vattenmassan. Fast då händer det hemska saker med havsmiljön där nere - riktigt döda bottnar. I vilket fall - visionerna är många och om några årtionden kan vi ha ett helt annat Preemraff i Lysekil än det som finns nu.