uppsala

Krav på utbildning för gode män

Gode män, som ska hjälpa flyktingbarn som kommer ensamma till Sverige, får i Uppsala kommun ingen särskild utbildning i hur de ska sköta sitt uppdrag.

Det här är något som nu får kritik från Rädda Barnen och från Håkan Ahnlund, som själv är gode man åt sex ensamkommande flyktingbarn.

Den första tiden i Sverige är viktig för om man blir en del av det svenska samhället eller inte, och den gode mannen kan vara den viktigaste personen i ett ensamkommande flyktingsbarns liv.

– Just för den här typen av jobb med ensamkommande barn så krävs ganska mycket juridisk kunskap för att bevaka barnets rätt, eftersom de myndigheter som agerar här inte alltid har klart för sig vilka lagar och regler som gäller, säger Håkan Ahnlund.

Både gode män och Rädda Barnen tycker att en utbildning borde finnas. Det behövs kunskap om juridik, men också om hur man bemöter barn som varit med om svåra händelser och om hur man hjälper dem att komma in i det svenska samhället. Men överförmyndarnämnden, som utser gode män, säger att det är en resursfråga.

– Antalet ärenden växer, och för att hinna med att utbilda och utveckla våra uppdragstagare behöver vi mer resurser.

Överförmyndarkontoret i Uppsala bjöd den 17/1 in gode män för ensamkommande flyktingbarn och Socialtjänsten i Uppsala till en föreläsning om gällande lagstiftning. Men någon annan utbildning i hur man bemöter barn med trauma eller får de ensamkommande flyktingbarnen att komma in i det svenska samhället finns inte.

Rashan Kardo som kom från Irak till Sverige som ensamkommande flyktingbarn för två år sedan, tycker att det är väldigt viktigt att få hjälp att komma in i det svenska samhället.

– Man blir så ledsen alltså, speciellt om man bor ensam här, eftersom man inte har någon familj. Man är borta från kompisar också, det är inte bra.


Monika Titor

monika.titor@sr.se