Rosersberg

Räddningsskolan kan bli privat

Räddningssskolan i Rosersberg kommer inte längre att bedrivas i statlig regi. Vid skolan utbildas personal inom räddningstjänsten, som exempelvis brandmän. I går fick personalen på skolan beskedet.

Staffan Harbom från Uppsala är lärare på skolan och berättar om en lite konstig stämning bland dem som jobbar där.

– Alla känner inombords ”vart är vi på väg någonstans, vad ska hända med mig?”, säger han.

Staten behåller huvudmannaskapet för räddningsskolorna i Revinge och på Sandö, men utbildningarna på skolorna i Rosersberg och Skövde kommer att kunna skötas av privata aktörer, enligt en proposition som regeringen presenterade i går.

En särskild utredare ska få i uppdrag att se över möjligheterna att överföra Räddningsverkets skolor i Rosersberg och Skövde till en annan huvudman. Det här ska vara klart innan året är slut. Kennie Thörn är chef för skolan i Rosersberg.

– Nu får den här kommittén utröna vilka möjligheter det finns för någon annan att ta över utbildningen. Det kan vara offentliga eller privata aktörer, säger han.