Skåne

Kommuner överraskade av ungdomstjänstdomar

Många skånska kommuner var oförberedda på att lagändringen för unga brottslingar förra året skulle leda till att antalet unga som dömdes till ungdomstjänst flerdubblades.

Helsingborg är en av de kommuner som har haft svårt att verkställa ungdomstjänstdomarna, och därför har kommunen nu från årskiftet inrättat en tjänst som bara ska jobba med detta.

- Vi visste att ungdomstjänstdomarna skulle öka men vi blev nog lite överraskade, säger Anders Nilsson som är socialsekreterare i Helsingborg.

I Landskrona tillfördes resurser i höstas efter att åklagare slagit larm om att väntetiderna var oacceptabla, och även i Hässleholm ser man över vad man kan göra för att korta väntetiderna. Men i Malmö och i Lund har verksamheten fungerat bra.

- Vi hade en person i Lund som enbart jobbade med samordningen av unga lagöverträdare och det hade nog inte andra kommuner, säger Anna Sjöstrand samordnare för unga lagöverträdare i Lund.

Eftersom det är varje kommuns uppgift att verkställa ungdomstjänststraffen kan verksamheten se mycket olika ut. Därför jobbar nu Socialstyrelsen med en handbok för att få det mer lika i hela landet.

- Tanken är att ungdomstjänst ska leda till att en ung person kan få insikt och i bästa fall avhålla sig från att begå nya brott, säger Gunnel Hedman Wallin som är utredare på Socialstyrelsen.