SKÅNE

Följd av ändrad lag överraskade

Många skånska kommuner var oförberedda på att lagändringen för unga brottslingar förra året skulle leda till att antalet unga som dömdes till ungdomstjänst flerdubblades.

Eftersom det är varje kommuns uppgift att verkställa ungdomstjänststraffen kan verksamheten se mycket olika ut.

Därför jobbar nu Socialstyrelsen med en handbok för att få det mer lika i hela landet.