Ojämställt inom Blekinges kyrka

Det finns få kvinnliga chefer inom Svenska kyrkan i Blekinge. Tre av fyra kyrkoherdar i länet är män.

Gunnel Alvhäll är en av Blekinges fyra kvinliga kyrkoherdar. Resten av de totalt 18 kyrkoherdarna i länet är män.

Det ojämna förhållandet mellan kvinnor och män på kyrkoherdeposterna gäller också för Svenska kyrkan i stort.

Kvinnor sällan chefer
Kvinnor har sällan chefsposter medan de domninerar bland församlingarnas kantorer, pedagoger och assistenter.

När det gäller präster har antalet kvinnor ökat mycket på senare år och där är kyrkan nära en jämn könsfördelning.

Inom kyrkan dominerar och kvinnorna när det handlar om deltidsanställningar medan männen i regel har heltid.

Arbetslag fungerar bäst jämställt
Gunnel Alvhäll säger att hon kan förstå kvinnor som drar sig för att söka kyrkoherdejobb även om hon själv känner en väldigt bra uppbackning.

Som kyrkoherde är man chef över församlingens personal och man har även arbetsmiljöansvar. Gunell Alvhäll tror att kyrkan skulle tjäna mycket på att ha fler kvinliga chefer.

– Ett arbetslag fungerar bäst när det är en jämn fördelning och jag tror vi skulle kunna få en mer aktiv kyrka på så sätt, säger hon.

Kvinnomotstånd hänger kvar
Gunell Alvhäll tror att den ojämna könsfördelningen beror på ett gammalt kvinnomotstånd som fortfarande hänger kvar.

Hon minns att stämningen var en annan på 70-talet.

– Det kunde yttra sig så att man blev utfryst ur en grupp och att personer inte hälsade på en. Kvinnoprästmotståndet har tyvärr hängt i länge, säger hon.

Gunnel Alvhälls erfarenhet är långt från unik. En enkät som Kyrkans tidning nyligen gjort visar att majoriteten av de kvinnor som är prästvigda i svenska kyrkan har upplevt diskriminering i sitt yrkesliv.

Värst utsatta var också kyrkoherdarna där över 70 procent upplevt negativ behandling enligt tidningens undersökning.

Riktlinjer finns
Den ojämna könsfördelningen mellan kyrkans olika yrkeskategorer bekräftas i den jämställdhetspolicy som finns i Lunds stift, dit Blekinge tillhör.

I den står det också att viljan är att få det jämnare.

Men än så länge har jämställdhetsarbetet alltså inte gett så mycket synligt resultat om man ser till fördelningen mellan yrkesrollerna.

– Det har inte hänt så mycket som man skulle önska, säger Gunnel Alvhäll.

Therese Jacobson
therese.jacobson@sr.se