Länsstyrelsen ger ny myndighet kritik

Förslaget att starta en ny statlig myndighet i Norrköping som ska handlägga allt inom trafik, får kritik av länsstyrelsen i Östergötland.

Tanken med förslaget är att Transportstyrelsen ska ta över all handläggning som gäller väg, järnväg, flyg och sjöfart.

Länsstyrelsen är kritisk till att handläggningen av körkort och yrkesmässig trafik, ett område där man själv gjort stora satsningar, tas över av den nya myndighet. Man oroar sig också för att länsstyrelsens brottsbekämpning inom yrkestrafiken ska gå om intet.

Samtidigt är länsstyrelsen positiv till att en centraliserad myndigheten bildas och placeras i Norrköping.