Oenighet om Irevikens framtid

Att bygga hus uppe på Irevikens sydvästra klintkant eller att inte göra det. Ja, det var en av frågorna som diskuterades vilt på ett samrådsmöte i Hangvar bygdegård på tisdagskvällen. 

Det var kommunen och de boende i området kring ireviken i Hangvar som samlades för att diskutera det planprogram som kommunen tagit fram för området.

Kommunen vill bygga ut och utveckla området kring Ireviken. På tisdagskvällen samlades boende i området, tillsammans med representanter från kommunen, för att diskutera det planprogram som kommunen tagit fram.

I kommunens planprogramm finns förslag på att bygga ut bland annat vid södra klinten, något som många boende är oroade över.

För att skydda området ska det dock inte få byggas närmare än 100 meter från klintkanten, står det i planprogrammet. Men skulle det bli fråga om en offentlig byggnad, så som till exempel ett hotell eller resturang, så kan avståndet däremot minskas.

Ingrid Fransson, ordförande i Irevikens vänner, tycker dock att det här är alldeles för nära och menar att det istället borde handla om cirka 450 meter.

För att kunna bevara natur- och kulturvärdet i området så måste det få förbli obebyggt, menar hon.