västerås

Kommunalråd skyndade på beslut efter påtryckningar

Elisabeth Unell, gruppledare för moderaterna i Västerås och kommunalråd, försökte påskynda beslutet i oktober förra året om att starta hemlöseboendet Eskadern.

Detta efter ett upprört mail från Jan Rejdnell, en av de som ville starta boendet, där han hotade med att hålla presskonferens om inte nämnden beslutade att Eskadern skulle komma igång innan vintern.

Han skulle i så fall lägga ansvaret på Elisabeth Unell och ordföranden i individ- och familjenämnden, Ragnhild Källberg:

- Jag tycker det är mycket olyckligt att man använder sådana påtryckningsmedel, säger Elisabeth Unell.

I böran av oktober förra året beslutade individ- och familjenämnden att Eskadern, det omdebatterade boendet för hemlösa ute på Hässlö, skulle startas. Kvällen innan sammanträdet skickade Jan Rejdnell, en av de som ville starta Eskadern, ett mail till bland andra Elisabeth Unell och de andra gruppledarna i Västeråsalliansen.

I mailet skrev han att om inte nämnden fattade beslut på sammaträdet nästa dag skulle det vara kört att kunna starta någon verksamhet på Eskadern innan jul, och i så fall skulle han hålla en presskonferens där han skulle lägga hela ansvaret för att Eskadern inte kom igång på nämndens ordförande Ragnhild Källberg och på Elisabeth Unell.

Unell säger att hon efter att ha fått mailet kontaktade Ragnhild Källberg. På frågan om hon då försökte skynda på beslutet svarar Elisabeth Unell:

- Jag har sagt att jag tycker det är jätteviktigt att vi måste fatta beslut och att vi har lovat att vi ska pröva idéerna om Eskadern.

Individ- och familjenämndens ordförande, Ragnhild Källberg, säger att hon inte kommer ihåg att Elisabeth Unell kontaktat henne.