Ronnebys anställda ska stötta kvinnor

Ronneby kommun satsar på att utbilda ett tjugotal av sina anställda till så kallade kvinnofridsinstruktörer.

Utsatta kvinnor I Ronneby ska kunna vända sig till kvinnofridsinstruktörerna när de behöver stöttning eller hjälp.

Instruktörer är tänkt ska finns inom till exempel skolan och vården.

Ronneby blir den första kommunen i Blekinge som prövar på modellen.

Kommunen har sökt närmare 200 000 kronor av länsstyrelsen för att genomföra projektet, skriver Sydöstran.