LÄNET

Genväg till vårdcentralen - e-post

Eftersom många patienter upplever att det är svårt att komma i kontakt med sin vårdcentral, är det allt fler som upptäcker en mer inofficiell väg direkt till doktorn, via e-post. Gunilla Stenninger, som är distriktsläkare på Pilgårdens vårdcentral i Degerfors, säger att det är en tillgång både för henne som läkare och för patienterna att ha kontakt via e-post.

Dock tror Gunilla Stenninger att det troligen bara fungerar så länge inte för många använder sig av den.

Men det finns en risk att e-posten kan bli en gräddfil förbi sköterskornas tidbokningssystem. Enligt reglerna är det upp till varje läkare att avgöra om e-post är en lämplig kommunikationsväg med patienten eller inte.