Gävle

Ballongsprängningar effektiv metod

Dödligheten i hjärtinfarkt är lägre i Gävleborg än i övriga landet. En av de viktigaste faktorerna bakom den positiva utvecklingen inom hjärtvården är så kallade ballongvidgningar.

Metoden innebär att en ballong förs in i kranskärlet för att öppna upp där det blivit täppt. På några få år har antalet ballongvidgningar som genomförs på Gävle sjukhus ökat från några hundra till närmare tusen per år.