Färre unga i Tynnered testar alkohol

Tynneredskolan kan visa upp en kraftig minskning av antalet unga som testar alkohol, efter att skolan deltagit i ett alkoholprojekt.

Flera stadsdelar i Göteborg jobbar för att få allt färre högstadieelever att testa alkohol.

Tidigare tillhörde Tynnered de stadsdelar i Göteborg där flest högstadieelever testat alkohol, men den senaste drogvaneundersökningen visar på en kraftig minskningen av antalet unga som testar alkohol.

Skolan har deltagit i ett alkoholprojekt. Och receptet är enligt Annika Regfeldt, som var en av projektledarna och också lärare på skolan - regelbundna möten med föräldrarna.