Krafttag mot brottsligheten i Överkalix

Polisen i Norrbotten tar krafttag mot brottsligheten i Överkalix. Under den senaste månaden har polisen rapporterat 67 händelser. Och det råder ingen tvekan om att det är polisens riktade arbete som ligger bakom framgången.

Förra tisdagen frihetsberövades fyra personer för drograttfylla på sex timmar och totalt har 37 personer frihetsberövats i år i Överkalix. Det är en kraftig ökning jämfört med förra året.
Enligt Håkan Karlsson, biträdande länspolismästare i Norrbotten är detta ett direkt resultat av polisens riktade arbete i Överkalix.

– Vi försöker skapa oss en bra bild av hur det ser ut i samhället och där vi ser att det finns en problembild lägger vi in resurser. Vi river alla gränser och sätter in de poliser som behövs för att angripa problemet. I Överkalix har vi sett att det finns problem med droger, och även en del stölder och trafikbrott.

I dagsläget är tre poliser stationerade i Överkalix, men hur många poliser som arbetar utöver de kan inte Håkan Karlsson uttala sig om eftersom det varierar från dag till dag och efter de behov som finns. Men med den problembild som finns i Överkalix i dagsläget kan polisen endast akut åtgärda problem genom att tillsätta resurser och vara på plats.

– Vi arbetar just nu kortsiktigt med bland annat trafikövervakning, narkotikafrågor och då främst bland ungdomar och med dem som stör och skapar otrygghet och oordning i samhället.

Enligt Håkan Karlsson måste problemet angripas från flera håll för att komma tillrätta med problemen, exempelvis måste det samarbete som finns mellan polis och bland andra Överkalix kommun bli ännu bättre.

– Målet är att få lugn och ro i Överkalix och att överkalixborna ska känna sig trygga, säger Håkan Karlsson, biträdande länspolismästare i Norrbotten.

Ellika Nilsson, SR Norrbotten