"Ekologiska ägg - bristvara i påsk"

Henrik Larsén, äggproducent utanför Västerås tror att det kan bli svårt att få tag i ekologiska ägg, aldrig tidigare har det varit så stor efterfrågan på äggen.

Ingen annan del av livsmedelssektorn har genomgått en så snabb omställning till ekologisk produktion som äggindustrin. 1993 fanns det 3 000 ekologiska värphöns i Sverige, idag finns det 365 000.

Men allt är inte frid och fröjd, menar Henrik Larsén, ordförande för branschorganisationen Svenska Ägg, och nämner kraftiga prisökningar på foder och fortsatt lågpriskonkurrens från Finland, som fått klartecken från EU att fortsätta med statligt stöd till sina äggproducenter.