Västernorrland

Utskick ska värva fler till Region Mittsverige

Arbetet med att bilda Region Mittsverige går vidare. Nu finns ett underlagsmaterial som ska gå på remiss till näringsliv och kommuner. Syftet är att intressera fler att ansluta till regionen.

Robert Uitto från Jämtlands läns landsting är arbetsgruppens ordförande.

– Drömscenariot måste vara att få en region som är sammanhållen vad gäller tillexempel Mittuniversitetet och när det gäller arbetsmarknadsregionerna och att det också kanske ansluter kommuner söderifrån, säger han.

Den 24 Juni skickas en ansökan till regeringen om att bilda Region Mittsverige.

Klas Ullerstam
klas.ullerstam@sr.se