Samisk radio och tv ska samverka

De samiska redaktionerna inom tv och radio ska samverka i gemensamma lokaler i Kiruna. Det har Sveriges Radios och Sveriges Televisions ledningar beslutat efter ett förslag från en gemensam utredningsgrupp.

Reaktionerna är positiva på samarbetet mellan same-tv och sameradio.

– Både same-tv och samradio är rätt så små enheter och samlar man de här på ett ställe så kanske man kan få ett bättre resursutnyttjande och bättre kapacitet. Det skapar nog kanske lite bättre förutsättningar för både tv och radio om man har samarbete, säger Lars-Anders Baer styrelseordförande i sametinget.

I både Norge och Finland är same-tv och sameradio ett och samma bolag. Och Lars-Anders Baer skulle gärna se en sammanslagning av de samiska sändningarna i tv och radio till ett bolag, och gärna som ett pilotprojekt, för att med en egen chef styra de samiska sändningarna i public service.

– Att bli en egen enhet med en egen chef så man fick möjlighet, på ett annat sätt än i dag, att styra sin public service- verksamhet. Det hade varit ett bra experiment att slå ihop de här delarna, även om det blir ett relativt litet upplägg så hade det kanske varit en poäng att göra det, tycker Lars-Anders Baer.

Samverkan genom gemensamma lokaler men även i det redaktionella arbetet välkomnas av Ole Isak Mienna chef för SR Sami Radio.

– Istället för att vi skickar två team, för att bevaka till exempel en presskonferens eller en händelse någonstans i Sápmi, så kan vi via en radioreporter komma hem med ljudet och eventuellt så kan tv-folket få informationen och skriva sitt telegram till sina nyhetssändningar på samma händelse, säger han.

Ole Isak Mienna är säker på att lyssnarna vinner på ett samarbete.

– Vi har fler öron och fler ögon att följa vad som händer i det samiska området. Och det tror jag publiken också kommer att känna i framtiden, säger Ole Isak Mienna chef för SR Sami Radio.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se