Näringslivet rankar BTH lågt

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är sämre än andra lärosäten på att samverka med arbetslivet. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.


I undersökningen representeras 170 program hos landets högskolor och universitet.

Näst sämt i landet
Särskilt märks utbildningen i data- och systemvetenskap där BTH:s program placerar sig som det näst sämsta i landet när det gäller samverkan.

Inslag som praktik och fadderföretag saknas helt på det programmet, enligt undersökningen.

Svenskt Näringsliv anser att chanserna att få jobb efter sin utbildning ökar betydligt om det finns en bra samverkan mellan högre utbildning och arbetslivet.

Företagspraktik saknas
Enkäten om samverkan har skickats ut till de som är programansvariga på utbildningarna.

BTH:s program företagsekonomi och maskinteknik rankas också lågt.

Även där saknades praktik och projekt med fadderföretag. Men i jämförelse med utbildningen i data- och systemvetenskap fanns fler möjligheter att göra examensarbeten i samarbete med företag.