KATRINEHOLM

Operationer fördubblas på Kullbergska

Antalet operationer av knä- och höftleder ska mer än fördubblas på Kullbergska sjukhuset. Idag görs 200 protesoperationer per år och nu vill landstinget öka dom med 560 operationer per år.

Att man satsar på den här typen av operationer på just Kullbergska är för att befolkningen med behov av just knä och höftledsoperationer väntas öka i den delen av länet. Men också för att Kullbergska hamnat i topp bland sjukhus som är bra på sådana här operationer.

Landstinget hoppas också med satsningen att få ned kostnaderna för utomlänsvård för just den här typen av operationer.