Orimliga krav ställs på Sölvesborgsbolag

Sölvesborgs ledande politiker ställer orimliga krav på bolaget Sölvesborgs vatten och energi.

Det menar revisionsföretaget Öhlings Price Waterhouse Coopers.

Trots att det kommunala bolaget inte producerar någon egen energi har politikerna beslutat att all energi ska framställas från förnyelsebara energikällor.

Bolaget har även krav på sig att elnätet aldrig ska drabbas av elavbrott, vilket inte går att garantera menar revisorerna.