Västernorrland

Kyrkan satsar på energibesparing

Församlingarna i Härnösands stift kan spara miljontals kronor genom energisparåtgärder i kyrkorna. Därför beslutade Stiftstyrelsen igår att satsa drygt 5,7 miljoner kronor på att främja energibesparande åtgärder.

Det handlar bland annat om att göra energiinventeringar i församlingarna och om att inskaffa klimatmätare i kyrkorna, så ska man också rädda kulturskatterna i kyrkorna som förstörs av för varmt eller för kall temperatur i kyrkorna.

Församlingarna i Härnösands stift kan spara miljontals kronor genom energisparåtgärderna och samtidigt sänker de koldioxidutsläppen och underlättar underhållet av kyrkornas kulturhistoriska värden. Det handlar bland annat om att ge alla församlingar möjlighet till att göra en energiinventering, om att inskaffa klimatmätare i kyrkorna och att inleda en satsning på byggnadsvårdsutbildning för vaktmästare.

– Historiskt sett har vi värmt våra kyrkor för mycket, det har inneburit att träinventarierna spruckit och måleriet flagnat. Och tvärt om, när det varit för fuktigt i kyrkorna har textilierna tagit skada. Med de här projekten kan vi både spara pengar och rädda inventarier, samtidigt som det är en miljösatsning, säger stiftsantikvarie Rickard Isaksson i ett pressmeddelande.

Den största satsningen, 4,2 miljoner kronor under tre år, läggs på utbildning i arbetssättet ”etik och energi”. Utbildningen leder till att deltagarna gör en energiinventering i församlingens fastigheter och en handlingsplan för de åtgärder som krävs.

– I snitt förbrukar våra kyrkor energi för en kostnad på 100.000 kronor per år. I många fall kan kostnaden sänkas med upp till 40 procent, säger Rickard Isaksson.

Redan nu har personer från några områden, rättare sagt från tolv av 57 pastorat, i Härnösand stift gått utbildningen. Den energiinventering de gjort visar att församlingarnas energiförbrukning i dessa områden totalt kan sänkas motsvarande en besparing på 2,9 miljoner kronor per år. Samtidigt skulle det minska koldioxidutsläppen med 3,2 ton per år. Allt för en investeringskostnad på 33 miljoner kronor, efter tio år skulle investeringen vara intjänad.

Det handlar både om större åtgärder som att byta till miljövänligare bränsle och om mindre åtgärder som till exempel tätning av fönster.

Stiftstyrelsen anslår 1 miljon kronor till inköp och montering av klimatmätare i kyrkorna. Så kan kostsamma och tidskrävande restaureringar av inredningar och inventarier undvikas, samtidigt som mätarna ger goda möjligheter till sänkta uppvärmningskostnader. Här har ett försök i Borgsjö kyrka bildat modell för insatsen.