Neddragningar på gymnasium i Göteborg

Flera elever kommer att få göra nya val till gymnasiet med anledning av att tre gymnasieskolor i Göteborg - Frölunda, Angered och Munkebäck gör neddragningar i verksamheten. Detta för att försöka få skolornas ekonomi i balans igen.

Neddragningarna görs för att försöka komma tillrätta med underskottet på 38 miljoner kronor.

Totalt drabbas ett 30-tal elever av neddragningarna.

Tisdagens beslut i utbildningsnämnden innebär bland annat att inga elever tas in på programmet för film, tv och journalistik på Angeredsgymnasiet. En planerad ny naturvetenskaplig klass startar inte heller.

På Frölundagymnasiet tas inga nya elever in på teknikprogrammet och multimediaprogrammet.

Inte heller till det specialutformade programmet AV/IT på Munkebäcksgymnasiet tas nya elever in.

Idagsläget drabbas ett 30-tal elever, de som i sitt förstahandsval sökt just de nämnda programmen. De kommer nu att få välja om.

Solveig Wahlqvist, planeringschef på utbildningsförvaltningen säger till Västekot att det också kan bli tal om förändringar på personalsidan, men man vet ännu inte i hurdan omfattning.

Organisationen kommer inte att bli definitivt klar förrän efter midsommar, eftersom det är vårterminsbetygen som avgör exakt hur söktrycket till de olika skolorna och programmen ser ut.

Man hoppas ha skolornas budget i balans igen till nästa år.