Dold härskarklass i myrstacken

Myrstacken har trotts vara en värld där alla arbetar tillsammans för samhällets bästa och där varje myrlarv som föds kan bli drottning. Men så är det inte riktigt, enligt en studie i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift. Myrstacken leds istället av en dold häskarklass.

Myrstacken har länge hållits upp som en bättre samhällsmodell än vad som går att finna någon annanstans, speciellt bland oss människor. Bland annat har man trott att vilken larv som helst bland myrorna har chans att bli nästa drottning, bara den får rätt mat och omvårdnad.

Men brittiska och danska forskare visar istället genom DNA-analys att vissa myror bär på en gen som gör att deras avkomma har större chans att väljas ut som drottningar. 

Men om för många av samma genetiska ursprung skulle utvecklas till drottningar skulle de andra myrorna i stacken upptäcka detta och vidta åtgärder. Därför har de här utvalda myrorna på något sätt utvecklat förmågan att sprida sina kungliga gener till andra kolonier för att undvika upptäckt. En dold härskarklass gömmer sig alltså bakom stackens jämlika fasad, något forskarna nu ska studera vidare.

Gabriella Björk
gabriella.bjork@sr.se