Halmstad

Barnen i centrum i nytt kriscentrum

Barn som bevittnar våld i nära relation mår lika dåligt som barn som själva utsätts för det. Därför ska all verksamhet i Halmstads nya kriscentrum ha ett barnperspektiv.

Syftet med verksamheten Halmstads nya kriscentrum är att ge stöd till barn och vuxna som är med om våld i nära relation.

– Hjälpen ska ges till både de som utsätts för våld men också till den som utövar det, säger Anita Karlsson som socialrådgivare.

Tanken är att all verksamhet ska ha ett barnperspektiv. Så även när en pappa som slår får hjälp med att bryta ett destruktivt beteende ska fokus läggas på hur barnet upplever det som sker.

Att barn som utsätts för våld mår mycket dåligt psykiskt har varit känt länge, men numera har man också förstått att barn som bevittnar våld i nära relation mår lika dåligt.

– Därför är det otroligt viktigt att även de får hjälp, säger Anita Karlsson.

– De barn som inte får det kan själva som vuxna få stora relationsproblem.