Ulf Sterners skador till kammarrätten

Frågan om hockeyprofilen Ulf Sterner ska få sina skador klassade som arbetsskador är inte löst än. Nu överklagar Försäkringskassan den dom som kom från länsrätten i slutet av februari, och som gav Sterner rätt till livränta.

Länsrätten ansåg att de problem som Ulf Sterner har med bland annat rygg och höfter beror på skador han fått som hockeyspelare, men Försäkringskassan anser att det inte är bevisat att han skadades genom hockeyn och vill därför att kammarrätten prövar fallet. Innan frågan är avgjord, vill dessutom Försäkringskassan att kammarrätten stoppar utbetalningarna till Sterner.