Skaraborg

Barnen i Skaraborg är för feta

Barnen i Skaraborgs landsbygds-
kommuner är fetare än barnen i Skövde, och tjejer är tjockare än killar.
Det visar det första resultatet av den BMI-studie som alla fyraåringar i Skaraborg deltar i.
I studien blir det också tydligt att barnen i Skaraborg väger mer än barnen i Göteborg.
– Det är dubbelt så många barn med fetma här jämfört med i Göteborg, säger barnhälsovårdsöverläkare Henri Toivonen.

Barnhälsovården i Skaraborg var tidigt ute med att uppmärksamma överviktiga barn och började redan 2004 med att jämföra fyraåringars vikt med längd för på så sätt konstatera eventuell övervikt. 

När man nu gör den första analysen av studien är resultatet förvånande, säger dietisten Lena Ljungkrona Falk:

– Det finns nog en gammal romantisk uppfattning om att om man bor på landet så är man ute och leker mycket och rör sig mycket i naturen.

Vad som ligger bakom skillnaderna är än så länge okänt:

– Vi har inte svaret idag. Och eftersom vi inte har det så får vi koncentrera oss på kända åtgärder, säger Lena Ljungkrona Falk.

En sådan åtgärd är de myrstegsgrupper som barnhälsovården i Skaraborg har startat. I dem får föräldrar råd om hur de med små steg kan förändra sina barns matvanor:

- Självklart hoppas vi att det ska hjälpa, så att vi ser en nedgång av antalet feta barn här i Skaraborg, säger Lena Ljungkrona Falk.