Sundsvall

Fler ska lockas gå med i Mittregionen

Nuvarande Jämtlands län, Sundsvall och Ånge enades vid ett möte i Sundsvall på tisdagen om ett underlagsmaterial som nu ska skickas till näringsliv och kommuner. Syftet är att locka fler att ansluta till den tänkta Region Mittsverige.

Den 24 Juni skickas en ansökan till regeringen om att bilda regionen.