Dorotea på jumboplats för sin klimatpolitik

Flera av Västerbottens läns kommuner hamnar långt ner när Naturskyddsföreningen publicerar sitt klimatindex för 2007. Allra längst ner på listan finns Dorotea, ett resultat om kommunalrådet Mats-Erik Westerlund ifrågasätter.

Kommunerna har fått svara på frågor om hur de arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser, samt vilka åtgärder de vidtagit för att anpassa sig till de kommande klimatförändringarna.

Frågorna har rört områden som energi, transporter, upphandling, fysisk planering och utbildning.

Ingen av kommunerna i Västerbotten har klimatmål som motsvarar den efterfrågade minskningen på 40% av utsäppen till år 2020.

Naturskyddsföreningens klimatindex baseras på ett frågeformulär som alla Sveriges kommuner blivit ombedda att fylla i. 13 av Västerbottens 15 kommuner har svarat på frågorna, och många av dom finns nu i botten av listan. Förutom Dorotea hamnar även Malå, Åsele och Vilhelmina långt ner. Bäst av Länets kommuner är Lycksele som hamnat på tjugosjätte plats.

Landets glesbygdskommuner får genomgående sämre placering i undersökningen än stadskommuner. Mats-Erik Westerlund, kommunalråd och ledare för Dorotea Kommunlista, tror att det kan ha att göra med trafiken – och bristen på kollektivtrafik.