Mullsjö

Dålig arbetssituation efter indragen tjänst

Arbetssituationen på äldreboendet Margaretas Park i Mullsjö är så pass dålig att enhetschefen där nu känner sig tvungen att agera.

I ett brev till omvårdnadsutskottet skriver hon att undersköterskorna har fått en alltför stressig arbetssituation i samband med att kommunen drog ner på en tjänst.

Jan Olof Larsson moderat ordförande i omvårdnadsutskottet i kommunen säger till nyheterna att man ska diskutera igenom de här problemen nästa onsdag på ett utskottsmöte.