Västernorrland

Kvinnorna i Västernorrland bäst på test

Kvinnorna i Västernorrland är bäst i landet på att gå till de cellprovskontroller som landstinget kallar till för att upptäcka tidiga fall av livmoderhalscancer.

Sedan regelbundna cellprovskontroller infördes i Sverige i slutet av 1960-talet har antalet fall av livmoderhalscancer mer än halverats.

I Västernorrland kommer 91 procent vilket betyder att vi uppfyller EU:s och WHO:s mål om att minst 85 procent av kvinnorna i befolkningen mellan 23 och 60 år ska testas.

Socialstyrelsen har nyligen beslutat att svenska flickor ska vaccineras mot det virus (HPV) som orsakar de flesta cancerfallen, men för både vaccinerade och ovaccinerade är provtagningar det enda sättet att upptäcka cellförändringar i tid.