LINKÖPING

Överklagad kameraövervakning

Justitiekanslern, JK, överklagar länsstyrelsens beslut att ge tre skolor i Linköpings kommun tillstånd för kameraövervakning. Det gäller Ekdungeskolan, Tallbodaskolan och Solhagaskolan.

JK motsätter sig inte att kommunen får tillstånd till viss kameraövervakning, men har synpunkter på under vilka tider övervakning och inspelning ska få göras.