Kommersiell bärplockning oacceptabel

LRF i länet vill att att bärplockning i kommersiella syften inte ska kunna göras utan markägarens tillstånd.

Den organiserade och kommersiella bärplockningen innebär ett problem för markägare och jägare. Det skriver styrelsen för LRF Västerbotten som svar på 2 motioner från Vindeln och Sorsele till tisdagens årstämma.

LRF:s styrelse skriver att bärplockning visserligen ingår i allemansrätten, men att den idag är så organiserad och kommersiell att den passerat gränsen för vad som kan accepteras.

LRF Västerbotten anser att ingen kommersiell verksamhet får bedrivas på någon annans mark utan markägarens tillstånd, och att den juridiska frågorna runt allemansrätten borde klarläggas via en rättslig prövning.

Motionerna ska nu skickas till LRF centralt, och styrelsen i Västerbotten får i uppdrag att kontakta bärbranchens företrädare.