Reklam ja eller nej tack…

Reklam gärna i tidningen men inte i teve, så kan man sammanfatta svenskarnas inställning till reklam. Marie Grusell är forskare institutionen för journalistik och massmediakommunikation vid Göteborgs Universitet och har forskat i svenskarnas inställning till reklam.
I Cappuccino berättade Marie att trots att vi svenskar säger att vi inte tycker om reklam i teve och att vi gör annat när den kommer, vet vi hur den ser ut och kan berätta allt om den…