Framgångar för Skistar

Skidanläggningsföretaget Skistar redovisar en vinst före skatt på 134 miljoner kronor för det brutna räkenskapsårets första halvår. Omsättningen steg med 24 procent till 869 miljoner kronor. Och bokningsläget för hela vintersäsongen är i volym 9 procent bättre än vid motsvarande tidpunkt föregående år, skriver bolaget i sin bokslutsrapport.