Mammografi kanske upphandlas

Röntgenläkarna räcker inte till för att låta alla kvinnor mellan 40 och 74 år få sina bröst undersökta med rimliga intervall. Mammografienheten ville kalla färre kvinnor, men landstingspolitikerna överväger istället att köpa tjänsten.