Vara

Konserthuset fick pengar över

Vara konserthus fortsätter att utvecklas till att bli ett centrum för Kultur i hela Skaraborg. För första gången gjorde Konserthuset ett överskott på drygt 100 000 kronor under 2007.
Konserthuschef Martin Hansson är nöjd med fjolåret och säger att resultatet visar att man klarar av att hålla ekonomisk balans.

- det finns flera anledningar till överskottet. Bland annat fick vi något större bidrag än 2006 och vi har fortsatt att öka antalet sålda abonnemang, säger Martin Hansson.

Konserthuset omsatte 33,6 miljoner under 2007 och hade ett överskott på 137 000.